GIẢI PHÁP EMAIL MÃ NGUỒN MỞ

          Năm học 2020 – 2021 sinh viên khoa CNTT có 2 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận cấp Trường gồm:

  1. Giải pháp Email mã nguồn mở.
  2. Sử dụng công nghệ flutter xây dựng ứng dụng đăng ký trả nợ học phần cho Khoa CNTT.

Đề tài: GIẢI PHÁP EMAIL MÃ NGUỒN MỞ

  • SVTH: Nguyễn Huỳnh Minh Khoa, Phạm Ngọc Nhất Dinh, Đinh Khanh
  • GVHD: Lê Quý Hưng Quốc

Mục tiêu của đề tài là tạo dựng nên hệ thống mail server tên nền tảng mã nguồn mở có khả tương tác, mở rộng và chi phí thấp.

  • Hiểu cơ bản về hệ thống Mail Server, các thành phần, và mục đích sử dụng
  • Tạo dựng nên hệ thống mail server tên nền tảng mã nguồn mở có khả tương tác, mở rộng và chi phí thấp. Giúp cho cơ quan tổ chức gửi và nhận thư điện tử (email) qua webmail đồng thời quản lý nội dung mail trong cơ quan tổ chức đảm bảo tính bảo mật cho nội bộ cơ quan tổ chức.

Leave a Comment