Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường tại khoa CNTT năm học 2019 – 2020

Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ REACTJS XÂY DỰNG WEB RESPONSIVE KHOA CNTT

  • SVTH: Phạm Nguyễn Công Huy
  • GVHD: Trần Việt Khánh

          Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu của đề tài là tạo ra trang Web Khoa Công Nghệ Thông Tin có khả năng tùy chỉnh công cụ tốt, làm giảm ngân sách bảo trì hệ thống, cắt giảm chi phí vận hành và gia tăng tỉ lệ chuyển đổi. Công trình nghiên cứu khoa học này giúp cho Khoa Công Nghệ Thông Tin có được một trang Web chuyên nghiệp, dùng để làm kênh liên lạc, trao đổi học tập, nghiên cứu công nghệ, phân công công việc giữa giảng viên với sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, đồng thời là kênh kết nối phụ huynh với nhà trường.

Leave a Comment