SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FLUTTER XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CHO KHOA CNTT

Năm học 2020 – 2021 sinh viên khoa CNTT có 2 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận cấp Trường gồm:

Sử dụng công nghệ flutter xây dựng ứng dụng đăng ký trả nợ học phần cho Khoa CNTT.

Giải pháp Email mã nguồn mở.

Đề tài: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FLUTTER XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN CHO KHOA CNTT

  • SVTH: Phạm Thành Trung
  • GVHD: Nguyễn Văn Danh

Mục tiêu của đề tài

          Tạo dựng nên một ứng dụng chạy trên đa nền tảng điện thoại di động, có tính tương tác cao và thân thiện với người dùng, giao diện người dùng (User Interface – UI) đẹp và bắt mắt. Giúp cho sinh viên dễ dàng trong việc đăng kí trả nợ học phần, giúp cho giáo viên dễ nắm bắt được thông tin sinh viên mong muốn được đăng kí học lại chính xác học phần, cũng như giúp giáo viên quản lý dễ dàng danh sách Sinh Viên và danh sách các lớp học lại

Applttc1
Applttc2

Leave a Comment