KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

          Nghiên cứu khoa học là một trong những yêu cầu trong khối lượng công việc đối với giảng viên, giúp giảng viên tự tìm hiểu, nghiên cứu và tìm ra những giải pháp thiết thực để áp dụng vào việc giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Trong những năm qua, do những yếu tố khách quan cũng như chủ quan, như các giảng viên của khoa giảng dạy với số tiết rất nhiều nên không có thời gian để tập trung nghiên cứu khoa học, hoặc chưa tìm được đề tài phù hợp nên công việc nghiên cứu khoa học của giảng viên trong khoa chưa được quan tâm và chú trọng.

          Thời gian gần đây, do có sự động viên và hỗ trợ của lãnh đạo khoa các giảng viên của khoa đã bắt đầu quan tâm và mạnh dạn hơn trong công tác nghiên cứu khoa học, với đội ngũ giảng viên trẻ, nhiều tâm huyết, một số giảng viên đã bắt đầu với các đề tài và tham gia viết các bài tham luận cấp khoa cũng như cấp trường.

THIẾU HÌNH ẢNH

          Trong năm học 2020-2021, thầy Nguyễn Văn Danh đã liên kết với khoa Điện – Điện Tử trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với tên đề tài “Bộ thực hành vi điều khiển mở rộng hướng IoT”, trong đó thầy Danh hợp tác nghiên cứu phần mô phỏng lập trình điều khiển thiết bị bằng điện thoại di động”. Đề tài đã tham gia cuộc thi thiết bị tự làm cấp trường và là đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đã bảo vệ thành công năm 2020. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho công tác nghiên cứu khoa học của khoa và mở ra hướng hợp tác với các khoa khác để cho ra các đề tài nghiên cứu khoa học chất lượng, thiết thực phục vụ cho công việc đào tạo và giảng dạy.

THIẾU HÌNH ẢNH

          Năm 2021, khoa kết hợp với doanh nghiệp để thiết kế và xây dựng trang web của trường, trong đó các thành viên của khoa như Thạc sỹ Hồ Ngọc Chi –phó trưởng khoa Công nghệ thông tin – và Thạc sỹ Trần Việt Khánh – Trưởng bộ môn Lập trình máy tính – đã tích cực làm việc và chủ động trong thiết kế xây dựng và hình thành trang web trường Cao đẳng Lý Tự Trọng để phục vụ cho việc đào tạo và quảng bá hình ảnh của nhà trường. Hiện nay trang web đang dần hoàn thiện và phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường.

THIẾU HÌNH ẢNH

          Khoa công nghệ thông tin với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn kết hợp với sự năng động, tích cực của lớp giảng viên trẻ, hy vọng trong khoảng thời gian tới công tác nghiên cứu khoa học của khoa sẽ ngày càng khởi sắc hơn và cho ra các đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung thiết thực, cấp thiết trước mắt phục vụ cho công tác đào tạo tại khoa.