Chương trình đào tạo các khóa ngắn hạn

Sinh viên vui lòng truy cập http://lytutrong.edu.vn/daotao/ để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo - Khảo thí. 

Ngành Lập trình máy tính

Tốt nghiệp ngành Lập trình máy tính sinh viên có khả năng: + Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngành Thiết kế trang Web

Tốt nghiệp ngành Thiết kế trang Web sinh viên có khả năng: Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị. + Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web

Ngành Thiết kế đồ họa

Tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa sinh viên có khả năng: + Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa truyền thông và quảng cáo như: Thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, Poster, Pano, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế sự kiện, dàn trang sách báo – tạp chí....

Ngành Đồ họa đa phương tiện

Tốt nghiệp ngành Đồ họa đa phương tiện sinh viên có khả năng: + Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện. + Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng .

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính sinh viên có khả năng:Tham gia phát triển được các dự án phần cứng máy tính tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. + Sửa chữa và lắp đặt được các thiết bị của các hãng chuyên nghiệp như Dell, HP, Cisco...

Ngành Quản trị mạng máy tính

Tốt nghiệp ngành Quản trị mạng máy tính sinh viên có khả năng: + Tham gia thiết kế, quản trị và bảo trì được hệ thống mạng cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. + Tham gia phát triển được các dự án mạng máy tính tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin

Ngành An ninh mạng

Tốt nghiệp ngành An ninh mạng máy tính sinh viên có khả năng: + Tham gia phát triển được các dự án an ninh mạng máy tính tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. + Đánh giá được hiệu quả và rủi ro trong hệ thống mạng, đề xuất được các giải pháp an toàn mạng.

Ngành Truyền thông & mạng máy tính

Tốt nghiệp ngành Truyền thông & mạng máy tính sinh viên có khả năng: Nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh vực mạng, truyền thông máy tính. - Phân tích, thiết kế, cài đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông máy tính.

Ngành Tin học ứng dụng

Tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng sinh viên có khả năng: Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ + Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu; Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office