Kế hoạch Tổ chức Hội đồng thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021

Kế hoạch só 1426/KH-LTT-QLKH ngày 04/12/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội đồng thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2021

Họp mặt và phân công việc Khoa CNTT

Họp mặt giảng viên đầu năm học tại Khoa CNTT Nội dung: Trao đổi các vấn đề về kế hoạch giảng dạy Thống nhất các nội dung thực hiện công tác giảng dạy

Tổng kết học kỳ 2 năm học 2020-2021

Trân trọng mời Quý Thầy/Cô dự buổi họp Khoa CNTT vào lúc 10 giờ, sáng thứ bảy ngày 30-8-2021 tại văn phòng Khoa CNTT, để trao đổi về kết quả công việc học kỳ 2 năm học 2020- 2021 đồng thời định hướng công tác năm học 2021 - 2022.

Hội nghị tập huấn công tác giảng dạy E-Learing

Tập huấn giảng dạy E-learing trên nền tảng moodle diễn ra từ ngày 01/09/2021 - 15/09/2021

Tập huấn triển khai hạ tầng mạng Khoa CNTT

Khoa CNTT phối hợp cùng Công ty FPT Network tổ chức tập huấn cho giảng viên cách thức triển khai hạ tầng mạng cho Khoa CNTT diễn ra từ ngày 01/10/2021 - 15/10/2021.