Thầy Trần Việt Khánh
Thạc sỹ Hệ thống thông tin
Trình độ học vấn
 • 2000-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.
Kinh nghiệm việc làm
 • 2006 – Nhân viên code Công ty cổ phần phần mềm AZ Solution – Nhật Bản.
 • 2007-2018 – Giảng viên thỉnh giảng trường CĐ KTCN Vạn Xuân, CĐ CNTT Tp.HCM, Đại học HUTECH TP. HCM, Đại Học Tôn Đức Thắng, , Đại học CNTT – ĐHQG TP. HCM.
 • 2008-nay: Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
Công trình nghiên cứu
 • 2002-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh
Các môn giảng dạy
 • 2002-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh
Cô Hồ Ngọc Chi
Thạc sỹ Khoa học máy tính
Trình độ học vấn
 • 2000-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.
Kinh nghiệm việc làm
 • 2006 – Nhân viên code Công ty cổ phần phần mềm AZ Solution – Nhật Bản.
 • 2007-2018 – Giảng viên thỉnh giảng trường CĐ KTCN Vạn Xuân, CĐ CNTT Tp.HCM, Đại học HUTECH TP. HCM, Đại Học Tôn Đức Thắng, , Đại học CNTT – ĐHQG TP. HCM.
 • 2008-nay: Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
Công trình nghiên cứu
 • 2002-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh
Các môn giảng dạy
 • 2002-2006 – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp cử nhân chính quy ngành Công nghệ Thông tin).
 • 2011-2013 – Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp. Hồ Chí Minh (Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy ngành Hệ thống thông tin).
 • 2016-2018 – Trường Đại Học Sài Gòn – Tốt nghiệp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh