Khoa Công nghệ thông tin

CUỘC THI OLYPMIC TIN HỌC
SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 29
SINH VIÊN CỦA KHOA ĐẠT 1 GIẢI NHẤT, 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH KHỐI ĐH
KHÔNG CHUYÊN, 2 GIẢI 3 KHỐI CAO ĐẲNG VÀ GIẢI 3 KỲ THI
LẬP TRÌNH ACM/ICPC KHỐI KHÔNG CHUYÊN

hoc tap2
Asset6

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

NHIỆM VỤ
ĐẶC THÙ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Là đơn vị chuyên môn Trực tiếp quản lý chuyên môn và quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, đào tạo Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ quốc tế IC3 cho sinh viên của trường.

Chức năng

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG

Bộ môn
Công nghệ phần mềm
Bộ môn
Khoa học máy tính
Bộ môn
Mạng máy tính

Trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức

Phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ chung thuộc khoa theo phân cấp

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng phát triển

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học

Hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Phát triển chương trình đào tạo

KHÁM PHÁ CHUYÊN NGÀNH

Khoa Công nghệ thông tin

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo

TRƯỞNG KHOA

TS. Châu Văn Bảo

Tin Tức & Sự Kiện

THÔNG TIN

Đơn vị đồng hành