CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

TT

Mã số

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN

Cấp

Thời gian

 

Chủ nhiệm/ tham gia

Tình trạng

 

1

T2017-TN05

Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC dùng bộ điều khiển SZGH1000TDC

Cơ sở

2017

Chủ nhiệm

Xuất sắc

2

T2018-TN03

Thi công tủ bù công suất phản kháng và lọc sóng hài sử dụng mạch lọc tích cực

Cơ sở

2018

Chủ nhiệm

Xuất sắc

3

T2018-TN07

Thi công hệ thống điều khiển máy phay CNC

Cơ sở

2019

Châu Văn Bảo (Chủ nhiệm)
– Nguyễn Minh Đức (A)
– Tạ Minh Cường

Xuất sắc

4

T2018-TN09

Thi công mô hình phân loại sản phẩm tự động dùng PLC TM241

Cơ sở

 

– Phạm Hữu Lộc (Chủ nhiệm)
Châu Văn Bảo
– Nguyễn Minh Đức (A)

Xuất sắc

5

T2019-TN04

Thi công mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi

Cơ sở

 

ThS. Châu Văn Bảo
– ThS. Tạ Minh Cường
– ThS. Quách Minh Thử
– ThS. Ng Minh Đức Cường

Xuất sắc

6

T2019-TN05

Thi công mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời

Cơ sở

 

– TS. Phạm Hữu Lộc
ThS. Châu Văn Bảo
– ThS. Lâm Viết Dũng
– KS. Nguyễn Minh Đức (A) 
– ThS. Nguyễn Khắc Huy

Xuất sắc

7

T2020-TN06

Thi công mô hình trạm vận chuyển vật liệu

Cơ sở

 

ThS. Châu Văn Bảo
ThS. Tạ Minh Cường
– Cao Văn Tuấn
– ThS. Ng Minh Đức Cường

Xuất sắc

8

T2021-TN07

Thiết kế và thi công mô hình điều khiển cánh tay robot SCARA

Cơ sở

 

TS. Châu Văn Bảo
– ThS. Tạ Minh Cường
– ThS. Cao Văn Tuấn
– ThS. Phan Thanh Hoàng
– ThS. Trần N Bảo Trân

Đang thực hiện

  1. Giáo trình, tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/ tham gia

Số hiệu ISBN

1

Kỹ thuật xung – số

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

2009

Châu Văn Bảo

 

2

Giáo trình học phần Mạng máy tính và quản trị mạng bậc Cao đẳng

 

2011

Nguyễn Văn Đôn

 

3

Bài tập và hướng dẫn thực hành học phần Mạng máy tính và quản trị mạng bậc Cao đẳng

 

2012

Nguyễn Văn Đôn

 

4

Giáo trình môn Kỹ thuật Lập trình

 

2009

Nguyễn Vân Giang

 

5

Giáo trình môn Kỹ thuật Lập trình cho hệ Cao đẳng

  

Nguyễn Vân Giang

 
  1. Các bài báo đã công bố:

3.1. Đăng trên tạp chí

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số tạp chí, trang bài viết, năm xuất bản

Năm đăng bài

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI-Scopus)

1

Châu Văn Bảo, Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị điện trông qua mạng internet, tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 2/2009, pp125-130, 2009

2009

 

2

Châu Văn Bảo, Điều khiển cánh tay robot trên công nghệ mạng nơron, tạp chí Đại học Cộng Nghiệp, số 9(01), pp. 23-27, 2010

2010

1859-3712

3

MinhThuyen Chau, An Luo, and VanBao Chau, “PID-Fuzzy Control Method with Time Delay Compensation for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit”, International Journal of Computer Applications, Volume 36– No.7, December 2011, pp.15-21, 2011

2011

978-93-80865-90-7

4

MinhThuyen Chau, An Luo, VanBao Chau, TrungNhan Nguyen, “A Novel Online Control Method for Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit”, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, March, 2012.

2012

978 -1-4577 – 0545-8

5

MinhThuyen Chau, An Luo, Zhikang Shuai, Fujun Ma, Ning Xie, and VanBao Chau, “Novel Control Method for a Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit Using a Hybrid Fuzzy Controller”, Journal of Power Electronics, Vol. 12, No. 5, September 2012, pp.800-812, 2012

2012

2093-4718

SCIE

6

Châu Văn Bảo, Võ Công Phương, “Xây dựng mạch lọc tích cực sử dụng kỹ thuật điều khiển PI – mờ nhằm giảm ảnh hưởng của tải phi tuyến đến lưới”,  Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 15-5/2015, pp.18-22, 2015

2015

1859-4263

7

Van Bao Chau, “Control Method for DC-DC Boost Converter Based on Inductor Current”, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.4 Issue No10, pp: 511-514, 01 Nov, 2015.

2015

2277-1581

8

VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau, “Comparison on Two Harmonic Current Determinate Methods of p-q and ip-iq”, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.4 Issue No5, pp: 302-305, 01 May, 2015.

2015

2277-1581

9

VanBao Chau, CongPhuong Vo, MinhThuyen Chau “Analysis of control strategy for hybrid active power filter”, International Conference on Electrical, Mechanical and Industrial Engineering (ICEMIE2016), pp. 58-62, 2016

2016

2352-5401

9

Chau Van Bao, Vo Cong Phuong, Chau Minh Thuyen (2017), “Integrated Mathematical Model and Control Design for Hybrid Active Power Filter”, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 12, Number 12 (2017) pp. 3015-3022

2017

0973-4562 Scopus

10

Chau Van Bao, Vo Cong Phuong and Chau Minh Thuyen, “Improvement of P-Q harmonic detection method for shunt active power filter”, ICIC International, Volume 11, Number 11, November 2017, pp. 1585–1592, 2017

2017

1881-803X Scopus

11

Châu Văn Bảo, Võ Công Phương và Châu Minh Thuyên, “Thiết kế tối ưu hoá đa mục tiêu cho mạch lọc tích cực dạng lai ghép sử dụng giải thuật PSO”, Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, số 27+28 – 05/2018.

2018

1859-4263

12

Chau Van Bao and Chau Minh Thuyen, “DC-Bus voltage stabilization of hybrid active power filter”, ICIC International, Volume 13, Number 1, January 2019

2019

1881-803X

Scopus

13

Châu Văn Bảo, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường đại học, cao đẳng nước ta”, tạp chí Thiết bị giáo dục, số 241, kỳ 2, tháng 5 năm 2021.

2021

1859 – 0810

3.2. Đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên hội nghị/hội thảo, trang bài viết, năm xuất bản

Năm đăng bài

Số hiệu ISBN

1

Châu Văn Bảo, Giới thiệu mô hình lớp học thông minh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, Hội thảo khoa học quốc tế ICSS2018 với chủ đề: Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

2018

978-604-79-2000-6

2

Châu Văn Bảo, Vai trò quản trị của hội đồng trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hội nghị khoa học COSS2019 với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

2019

978-604-79-2231-4

3

Châu Văn Bảo, Dạy học theo phát triển năng lực người học đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao, Hội thảo khoa học quốc tế COSS2020 với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”.

2020

978-604-79-2499-8

4

Châu Văn Bảo, Phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở Nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

2021

978-604-79-2907-8

5

Hồ Ngọc Chi, Các giải pháp phát triển năng lực  đội ngũ giảng viên khoa công nghệ thông tin  của trường cao đẳng lý tự trọng  trong thời kì cách mạng công nghệ 4.0. Hội thảo khoa học 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ, nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở Nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

2021

 

6

Nguyễn Vân Giang, Vận dụng phương pháp dạy học tiếp cận phát triển      năng lực với các môn cơ sở ngành công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0  

2020

 

7

Nguyễn Vân Giang, Một số giải pháp phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên khoa công nghệ thông tin trường cao đẳng lý tự trọng thành phố hồ chí minh

2021

 
  1. Bằng phát minh, sáng chế (partent)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Sản phẩm của đề tài, dự án

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

STT

Tên công nghệ/giải pháp đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/dự án

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Giải thưởng về KH&CN, thiết bị đào tạo tự làm,… (nếu có)

STT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Nơi tặng

Năm tặng thưởng

1

Giải nhất Quốc gia tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2016

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

2016

2

 

 

 

 

 

 

  1. Đề tài Tiến sĩ, Thạc sĩ

STT

Tên đề tài

Tác giả, năm

Ghi chú

1

Nâng cao chất lượng điện năng dùng mạch lọc tích cực dạng lai ghép sử dụng phương pháp điều khiển thông minh

Châu Văn Bảo, 2020

Tiến sỹ

2

Tìm hiểu Workflow ứng dụng trong cộng tác doanh nghiệp

Hồ Ngọc Chi, 2011

Thạc sỹ

3

Tìm đường đi bằng phương pháp trực quan hóa dữ liệu không gian thời gian – minh họa bằng các chuyến xe bus

Trần Việt Khánh, 2011

Thạc sỹ

4

Thuật giải di truyền trong đối sánh ảnh vân tay (2009)

Mai Chiếm Tuấn

Thạc sỹ

5

Nghiên cứu các mô hình hệ thống quản lý dòng công việc và vấn đề trao đổi định nghĩa quy trình.

Nguyễn Vân Giang

Thạc sỹ

6

Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện đối tượng chuyển động và ứng dụng (2014)

Nguyễn Văn Đôn

Thạc sỹ

7

Nhận dạng biển số xe dựa vào mô hình mạng Nơ-ron hồi qui tích chập (2021)

Dương Ngọc Vọng

Thạc sỹ

8

Nghiên cứu xây dựng hệ thống khuyến nghị sản phẩm trong thương mại điện tử với Deep learning

Nguyễn Ngọc Tuyên

Thạc sỹ