2020-2021: Đề tài sử dụng công nghệ flutter xây dựng ứng dụng đăng ký trả nợ học phần cho Khoa CNTT

Mục tiêu của đề tài là tạo dựng nên một ứng dụng chạy trên đa nền tảng điện thoại di động, có tính tương tác cao và thân thiện với người dùng, giao diện người dùng (User Interface – UI) đẹp và bắt mắt.

2020-2021: Đề tài Giải pháp Email mã nguồn mở

Mục tiêu của đề tài là tạo dựng nên hệ thống mail server tên nền tảng mã nguồn mở có khả tương tác, mở rộng và chi phí thấp. Giúp cho cơ quan tổ chức gửi và nhận thư điện tử (email) qua webmail .

2019-2020: Đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ reactjs xây dựng web responsive Khoa CNTT

Mục tiêu của đề tài là tạo ra trang Web Khoa Công Nghệ Thông Tin có khả năng tùy chỉnh công cụ tốt, làm giảm ngân sách bảo trì hệ thống, cắt giảm chi phí vận hành và gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.